Asertywność w praktyce – sztuka odmawiania

asertywność w praktyce

Dlaczego warto zainwestować w szkolenia z asertywności?

W artykułach o asertywności omówimy narzędzia wspierające życie w zgodzie ze sobą i uczciwe negocjacje w biznesie, zamiast stosowanej często manipulacji i technik wywierania wpływu. Na szkoleniach podkreślamy, jak ważne jest myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju. Uczymy jak budować porozumienie, zamiast kompromisu, jak kształtować otoczenie wokół siebie dbając od innych i jak zadbać o swoją asertywność.

Szkolenia z asertywności to nie tylko ćwiczenie technik komunikacji. To nauka budowania pewności siebie, podążania w zgodzie ze swoimi wartościami i przekonaniami. Ważne jest także wzmacniania swojego lidershipu, siły osobistej i asertywności.

Pamięć mięśniowa

Techniki asertywności warto przećwiczyć. Nie wystarczy o nich poczytać. Polecamy stosować nabyte umiejętności w spokojnej atmosferze, zaczynać od mało ważnych spraw. Gdy dojdzie stres będzie jeszcze trudniej, więc warto, żeby asertywność była wyćwiczona na poziomie świadomej kompetencji (wiesz, że umiesz daną technikę zastosować i znasz efekt, który przyniesie). Poziom ten nazywamy świadomą kompetencją.

„Miękko na człowieka, twardo na biznes/problem”

Według Marii Król Fijewskiej  asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami. A zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia tej drugiej osoby. Na szkoleniach z asertywności określamy asertywność jako rodzaj łagodnej stanowczości.

Sztuka odmawiania
Powiedzieć NIE, gdy mówią TAK

W Artykule omówimy technikę asertywności związaną z bezpośrednim odmawianiem.

Odmawianie jest w dzisiejszych czasach sztuką. W ciągu dnia spotykamy się z wieloma prośbami – szefa, męża, dzieci, koleżanek, handlowców, ekspedientek w sklepie. Otoczenie wymaga od nas szybkiej reakcji.  Czy  podejmujemy decyzje w zgodzie ze sobą?  A może częściej mówimy „tak”, gdy myślimy „nie”?
Jak mawiała znana psychoterapeutka Virgnia Satir: „Uczenie ludzi, by zwracali uwagę na to, czy prośba bądź zaproszenie im odpowiada, to uczenie poczucia wartości siebie”.  Słowa te pokazują, jak ważna jest dla każdego umiejętność odmawiania.

Asertywność w praktyce

Medalion asertywności Virginii

Virginia Satir prosiła podczas swoich warsztatów z asertywności, by wyobrazić sobie, że nosi się na szyi piękny medalion. Po jednej jego stronie medalionu napisane jest:

„NIE. Dziękuję, że mnie zauważyłeś, ale to, o co mnie prosisz, w tej chwili mi nie odpowiada, więc odpowiedź brzmi nie”. Po drugiej widnieje zaś napis:

„TAK. Dziękuję, że mnie zauważyłeś. To, o co mnie prosisz, znakomicie mi odpowiada, więc odpowiedź brzmi, tak”.

Sprawa wydaje się prosta – wystarczy wyciągnąć medalion i przeczytać właściwą odpowiedź.

Biznes odporny na asertywność

W biznesie odmawianie jest jednak psychologicznie trudną sztuką. Handlowcy naciskani przez klientów skłonni są do obiecywania warunków nie do spełnienia. Obawiają się, że odmowa z ich strony może przyczynić się do braku porozumienia i rozczarowania klienta niedotrzymaną obietnicą.
Jak więc się zachować? Proponujemy na szkoleniach z asertywności zastosować asertywną odmowę, która składa się z kilku części. Pierwszy etap to poinformowanie klienta o swojej intencji i docenienie go (Zależy mi na tym, żeby z Panem współpracować, jest Pan dla mnie ważnym klientem…). Kolejny krok to wyraźne odmówienie warunków, na które się nie zgadzamy (Jest mi Panu trudno odmówić, niestety na większą obniżkę ceny się nie zgodzę, ponieważ…). Warto też zadbać o zadowolenie klienta, dopytując go o inne rozwiązania (W jaki inny sposób mogę Pana usatysfakcjonować, spełnić ważne dla Pana interesy? Czy są inne sposoby na to, żeby rozwiązać kwestię ceny?).

Odmawianie jest sztuką bycia uczciwym wobec siebie samego i wobec innych. Jest w niej potęga szczerości i wyrażania szacunku dla rozmówcy. Koncepcja zachowań asertywnych zrodziła się z  pragnienia, aby znaleźć sposób, dzięki któremu człowiek mógłby być sobą prawdziwym, bez towarzyszącego mu lęku i poczucia winy.

W kolejnym artykule z asertywności zapraszamy do zapoznania się z techniką stawiania granic.

Zajrzyj również na nasz blog:

Blog Concept Games

 

Zostaw komentarz